Mgr. Nela Gvoždiaková

Ing. Simonu Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE se více než jen tématy psychologie a typologie osobnosti, komunikace s pacientem, trénink efektivní komunikace, řešení stížností, wellbeing, quality management, na kterých jsme se spolu na začátku naší spolupráce domluvily, nakonec věnovala naší nemocnici především jako celku.

Díky ní jsme naše zaměstnance vtáhli do diskuze o PR nemocnice, které chceme stavět na zdravé, jednoznačné a otevřené firemní kultuře. Zjistili jsme, že musíme zlepšit synergii mezi pracovníky v jednotlivých týmech i napříč odděleními. A hlavně posílit kompetence vedoucích pracovníků a zaměřit se na řízení.

Simona je velmi vnímavá, přemýšlivá a pozitivní lektorka. Její interaktivní spolupráce se školenými osobami je přínosem a účastníci si odnášejí nejen znalosti, ale i novou energii, která je motivuje do další práce. Simona je velmi otevřená a vstřícná, což v praxi znamená, že v případě jakéhokoliv problému v dané problematice umí pohotově zareagovat, vysvětlit konkrétní cestu k řešení a je schopná individuálně pomoci k lepšímu osobnostnímu rozvoji každého jejího účastníka. Dokáže se postavit i nepříjemným situacím, které řeší strategicky s nadhledem a klidnou hlavou s cílem pomoci celé společnosti.

Osobně jako vedoucí pracovník oceňuji její nestranný a čerstvý názor, který mi v našich společných diskusích několikrát pomohl se na problematické osobní vztahy na pracovištích podívat z jiného úhlu pohledu.