Plzeň-TURISMUS, p. o.

V Plzni 29. 2. 2020

První zkušenost s lektorkou Ing. Simonou Myslikovjanovou, MBA, MBE, jsem získala na kurzech CzechTourismu, kde mě i další kolegy ihned zaujala profesionálním přístupem, bohatými pracovními zkušenostmi a především osobním nasazením.

Proto jsme se rozhodli zprostředkovat tyto její zkušenosti i ostatním členům našeho týmu a požádali jsme o vedení workshopu zaměřeného na týmovou spolupráci a interní a externí komunikaci. Už samotná příprava byla velmi pečlivá. Lektorka zpracovala obsáhlý návrh aktivit, které pak na místě flexibilně přizpůsobila situaci a potřebám účastníků . Jednodenní workshop byl využitý do poslední minuty. Prostřednictvím sice náročného, ale zároveň velmi zábavného programu dokázala přimět účastníky workshopu podívat se na svou práci z nadhledu, ověřit si různé možnosti komunikace se zákazníky a partnery, ale i mezi sebou navzájem, a lépe si uvědomit společné cíle. Přínosem byl i důraz na firemní kulturu.

Ohlasy mezi členy našeho týmu byly velmi pozitivní a je patrné, že řadu dobrých rad a podnětů kolegové skutečně začali využívat ve své praxi. Především však tento workshop přinesl stmelení kolektivu, kdy jsme měli možnost poznat sami sebe z různých stránek a dokázali jsme odhalit občas i nečekaný potenciál jednotlivých členů týmu. I z tohoto důvodu považuji tento workshop lektorovaný Simonou Myslikovjanovou za velmi důležitý pro motivaci a zkvalitnění práce celého našeho týmu.