Ctirad Lolek, Executive Director
Ctirad Lolek
Executive Director, Human Resources Komerční banka, a.s.

Dobrý den.

Simonu znám již více než pět let a je to člověk, kterého si velmi vážím a to nejen pro její profesní a odborné kvality, ale hlavně pro její skvělou povahu.

Simona patří mezi lidi, kteří dokážou věci posouvat dál. Nespokojí se s kompromisem. Má velmi dobré manažerské dovednosti, podtrženy velkou pozitivní energií, kterou dokáže rozdávat svému okolí.  Kdykoliv se na ní někdo obrátí s žádostí o pomoc, neváhá ani minutu a ráda pomůže. Lidé ji mají rádi a mají k ní velký respekt. Patří mezi ty lidi, které by jste chtěli mít vedle sebe, když potřebujete něco zásadního řešit.  Více takových lidí a naše společnost by vypadala jinak.

Plzeňský Prazdroj
Rudolf Šlehofer

Milá Simono,

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši práci a čas, který jsme s Vámi mohli strávit. Tréninkový program, který jste pro nás připravila, byl velmi komplexní a plně pokrýval naše zadání. Přiznám, že z počátku byl tento téměř půlroční program přijímán spíše skepticky, ale už po prvních kolech bylo z jejich reakcí jasné, že pro většinu z členů mého týmu bude trénink přínosem a poznatky využijí v práci. Pro mne bylo velice zajímavé sledovat, jak v podstatě okamžitě zkoušeli využít Vaše rady v praxi při jednání se zákazníky i kolegy.

Největším přínosem tréninkového plánu pro můj tým nebyly paradoxně vylepšené prodejní dovednosti, ale to, že jste dokázala odhalit nefungující týmové vazby, nedostatečnou interní komunikaci a hlavně dokázala měnit obsah školení a lektorský styl podle potřeb jednotlivých týmů i osobností, které jste trénovala.

Pro mne osobně byla velice důležitý fakt, že jste mi dokázala, nenásilnou a interaktivní formou, ukázat mé kolegy a podřízené v jiném světle, pochopit lépe jejich motivaci, styl chování a vnitřní bloky. Dokázala jste nás otevřít a ukázala cestu, jak lépe vyjít s ostatními.

Dlouho jsem se nesetkal s takovým profesionálem, jako jste Vy.

Rudolf Šlehofer
Craft & Heritage director
Plzeňský Prazdroj, a.s.

Ing. Ivo Gajdoš
Ing. Ivo Gajdoš
Česká manažerská asociace

Paní Myslikovjanová je nadšená a empatická žena, plná nových, kreativních nápadů.

Je velmi energická, přímá v jednání a spolehlivá.

Spolupráce s ní, z pohledu ČMA, je dobrá. Samozřejmě jedná se o spolupráci dobrovolnou, závislou na časových možnostech obou stran.

V rámci Klubu vzdělávání manažerů vytvořila novou platformu vzdělávacích modulů pro různé věkové kategorie manažerů, včetně manažerského dorostu a seniorů.

Spolupracuje přitom s různými členskými vzdělávacími institucemi a vysokými školami.

Působí jako výjimečný zjev, který snad čerpá vesmírnou energii. Přitom jí zbývá čas na sport, rodinu a je starostlivou matkou, neméně ambiciózní dcery.

Ing. Ivo Gajdoš
Výkonný ředitel

Ing. Tomáš Černý, EEZY
Ing. Tomáš Černý
EEZY - konference, vzdělávání, knihy, časopisy

Ing. Simonu Myslikovjanovou, Ph.D., MBA, MBE jsem potkal poprvé při vydávání knihy „Manažeři se lvíčkem“, která vyšla v produkci našeho nakladatelství ve spolupráci s Českou manažerskou asociací.

Simonu Myslikovjanovou jsem poznal jako velice aktivní, energickou ženu, která jde za svým cílem s velkým nasazením a entuziasmem.

V současnosti připravujeme společný knižní projekt a spolupráce funguje špičkově, je radost pracovat s opravdovým profesionálem.

Ing. Tomáš Černý

Zuzana Vašutová
Zuzana Vašutová

Dovolte mi, abych dodatečně velmi poděkovala za seminář pro naši obsluhu lektorovaný Ing. Simonou Myslikovjanovou, který jsme na hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích měli díky programu AHR a agentury Czech Tourism pro naši obsluhu dne 26.11. Samozřejmě mě zajímala spokojenost našich zaměstnanců (hotel Lanterna****, hotel Horal**** a hotel Galik**) a musím říci, že všichni byli velmi spokojeni a byli rádi, že svůj čas mohli zpestřit tak zajímavým způsobem. Jsem přesvědčena, že to bylo i tím, že jste seminář vedla interaktivně, nejen dle písemného materiálu, ačkoliv i ten může být pro účastníka cenný. Z vlastní zkušenosti vím, že právě jisté “vsuvky” formou nějakých osobnostních testů apod. každému z nás vždy nejvíce zůstanou v paměti, a to je podstatné.


Právě vzhledem k této spokojenosti jsme se rozhodli uspořádat podobný seminář i pro zaměstnance našich recepcí.

Ještě jednou děkuji a budeme rádi za další spolupráci do budoucna! Přeji Vám poklidné předvánoční období a hodně spokojenosti do nového roku!

S pozdravem,
Zuzana Vašutová, Ing.
Vedoucí hotelu Lanterna****

Ludmila Koutská
Ludmila Koutská
Manažerka roku 2020

Simonu Myslikovjanovou znám už z dob studií na Vysoké škole hotelové, kterou jsme společně absolvovaly, coby pilnou a zvídavou studentku. Později nastoupila do hotelu Step, který jsem v té době řídila, a to na post Congress Managera, následně F&B Managera. Už tehdy byla velmi pečlivá a spolehlivá, při jednání s klienty i podřízenými komunikativní a vstřícná.

Od počátku měla vyšší ambice. Následné změny pracovních pozic a dalšího vzdělávání byly pro ni výzvou a hnacím motorem.

Rozjela vlastní poradenskou firmu, která se postupně etablovala na trhu a má velmi dobré výsledky především proto, že osobně vede co možná nejvíce kurzů. Sama jsem byla účastníkem a musím jen potvrdit její profesionalitu a maximální nasazení.

Snahu předat lidem co nejvíce nejen teoretických znalostí, ale i praktických zkušeností. Je velmi temperamentní, ale má velkou míru empatie, vycítí momentální rozpoložení posluchačů a dokáže toho správně využít.

Za dobu, co ji znám ušla velký kus cesty, avšak zdaleka není na konci svých možností. Má velké plány do budoucna a já jí jen přeji mnoho dalších úspěchů.

Ludmila Koutská
Manažerka roku 2020

Mgr. Jana Kramářová
Mgr. Jana Kramářová
Language Trainer & Lecturer Guarantor at SiMyCo s.r.o.®

Se Simonou spolupracuji již sedmým rokem a za celou dobu, co ji znám, pracuje s neskutečným nadšením a elánem. Veškeré programy v oblasti Learning, Talent, Communication, Process & Development Management a HR má vždy pečlivě připravené. Školení, semináře i workshopy obsahují spoustu praktických a interaktivních aktivit a pro klienty jsou velmi podnětné a inspirativní.

Simona díky svým znalostem, dovednostem a profesionálnímu přístupu dokáže nejen zaujmout pozornost, ale také odhalit a rozvinout potenciál jednotlivců i týmů.

To, že se neustále vzdělává, pracuje na sobě a sama sebe rozvíjí, jí umožňuje předávat ostatním odborné vědomosti a znalosti a je pro ně ochotna udělat maximum, aby dosáhli svého cíle.

Simonu považuji za velmi silnou, energickou a cílevědomou osobnost. Pokaždé, když se s ní setkáte, je milá a usměvavá. Mezi její charakterové vlastnosti patří vstřícnost, vyrovnanost, otevřenost, vnímavost, komunikativnost a skromnost.

Mgr. Jana Kramářová
Learning, Talent & Development Specialist
Language Trainer & Lecturer Guarantor at SiMyCo s.r.o.®

Jan Lodl
Jan Lodl

Se Simonou Myslikovjanovou jsem měl možnost spolupracovat několikrát jako šéfredaktor časopisu Moderní řízení vydavatelství Economia. Připravovali jsme spolu několik kratších i delších materiálů, vždy jsem oceňoval její naprosto profesionální přístup při přípravě i finálních úpravách textu. Vždy přesně sledovala aktuální trendy, udržovala si široký rozhled, a zároveň dokázala přistupovat k tématům s pokorou. Pokaždé jsem se mohl spolehnout, že i přes její maximální pracovní nasazení dodrží domluvené termíny. Osobně obdivuji i její schopnost propojovat rodinný a pracovní život, na svou dceru a její koníčky si vždy dokáže najít čas. I když jsem jí vždy vnímal jako manažerku orientovanou na výsledek, ani na chvíli nepřestala být člověkem. A toho si na ní velmi vážím.”

Jan Lodl
Šéfredaktor

Ing. Martina Hausdorfová, NPI ČR
Ing. Martina Hausdorfová
Národní pedagogický institut České republiky

Simonu Myslikovjanovou jsem poznala v měsících pandemie covidu-19 díky webináři Epale, který lektorovala. Vzhledem k jejím znalostem, zaměření a skvělému přístupu jsem ji oslovila s nabídkou členství v tematických LinkedInových skupinách ke kariérovému poradenství a k podnikavosti, které jsme v projektu P-KAP Národního pedagogického institutu založili v rámci budování Edusítě (online katalogu odborníků ve vzdělávání). 

Spolupráce se Simonou byla od samého začátku velmi efektivní a z její strany skutečně vstřícná. Společně s kolegou Petrem Pokorným, který se věnuje tématu kariérového poradenství, jsme si se Simonou vyměnili mnoho názorů a zkušeností a domluvili se na společné přípravě projektového webináře s názvem Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška

Simona Myslikovjanová tento webinář spolu s kolegou moderovala, vystoupila rovněž s vlastním příspěvkem Mindset at school® aneb Jak rozvíjet růstové myšlení jedince a nemalou měrou přispěla k jeho úspěšnému průběhu. 

V příjemném a konstruktivním duchu pokračujeme ve vzájemné komunikaci a spolupráci.

Ing. Martina Hausdorfová
NPI ČR

Ing. Katrin Braunová
Ing. Katrin Braunová
bit cz (best in training)

S paní Ing. Simonou Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE naše společnost pracuje na několika vzdělávacích projektech a naši klienti jsou se vzdělávacími kurzy pod jejím vedením velmi spokojeni.

Její výklad je vždy srozumitelný, systematický, má hodně zkušeností z praxe a velmi dobrou prezentaci.

Jedná se o velmi profesionální lektorku, komunikativní, vstřícnou, která má široké znalosti přesahující více oblastí vzdělávání, zaměřuje se na detail, umí jasně vysvětlit problematiku a její individuální přístup ke každému klientovu je nedocenitelný.

Ing. Katrin Braunová
Vedoucí pobočky Jihlava/ Projektová manažerka